Regulamin promocji Bonus Stały Klient Zima

Regulamin szczegółowy promocji Bonus Stały Klient Zima 2018/2019

§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji Bonus Stały Klient 2018/2019 jest PRIMORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 2, 35-032 Rzeszów zwany dalej Organizatorem.

§ 2
ZASADY PROMOCJI BONUS STAŁY KLIENT

 • Organizator udziela rabatu osobom, które uczestniczyły co najmniej dwukrotnie w imprezach turystycznych organizowanych przez Organizatora, w tym przynajmniej jeden raz w ostatnich dwóch sezonach.
 • W ramach promocji Organizator udziela rabatu w kwocie 300 zł / osobę dorosłą.
 • Promocją objęte są wybrane imprezy w wybranych terminach. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona dla poszczególnych wyjazdów i terminów.
 • Promocja Bonus Stały Klient  trwa od 27.07.2018r. do wyczerpania puli miejsc, nie później niż do 07.09.2018r. 
 • O przydzieleniu rabatu decyduje kolejność potwierdzenia rezerwacji.
 • Warunkiem otrzymania rabatu przez Klienta jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki zgodnie z umową.
 • Promocja Bonus Stały Klient nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami i zniżkami oferowanymi przez Organizatora.
 • Promocją objęte są rezerwacje dokonane wyłącznie w biurze Organizatora Primoris Sp. z o.o., przez strony internetowe www.primoris.pl oraz www.primoris-travel.pl, telefonicznie oraz za pośrednictwem agenta, posiadającego aktualną umowę sprzedaży agencyjnej z Organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ilości kontyngentu objętego promocją oraz terminu jej obowiązywania.

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich uczestników promocji w siedzibie biura oraz na stronach www.primoris.pl i www.primoris-travel.pl.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Primoris Sp. z o.o., przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017r.

 

Aktualnie żaden z naszych konsultantów nie jest dostępny. Zostaw wiadomość wraz z danymi kontaktowymi - skontatkujemy się z Tobą, najszybciej, jak to możliwe.