Regulamin promocji Mega Bonus Zima

Regulamin szczegółowy promocji Mega Bonus Zima 2020/2021

§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji Mega Bonus Zima 2020/2021 jest PRIMORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 2, 35-032 Rzeszów zwany dalej Organizatorem.

§ 2
ZASADY PROMOCJI MEGA BONUS

  • W ramach promocji Organizator udziela rabatu w kwocie 200 zł / osobę dorosłą dla pakietów z karnetem narciarskim. Rabat dla pakietów bez karnetu jest odpowiednio niższy.
  • Promocją objęte są wybrane imprezy w wybranych terminach. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona dla poszczególnych wyjazdów i terminów.
  • Promocja Mega Bonus trwa do wyczerpania puli miejsc.
  • O przydzieleniu rabatu decyduje kolejność potwierdzenia rezerwacji.
  • Warunkiem otrzymania rabatu przez Klienta jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki zgodnie z umową.
  • Promocja Mega Bonus nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami i zniżkami oferowanymi przez Organizatora.
  • Promocją objęte są rezerwacje dokonane wyłącznie w biurze Organizatora Primoris Sp. z o.o., przez strony internetowe www.primoris.pl oraz www.primoris-travel.pl, telefonicznie oraz za pośrednictwem agenta, posiadającego aktualną umowę sprzedaży agencyjnej z Organizatorem.
  • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ilości kontyngentu objętego promocją oraz terminu jej obowiązywania.

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich uczestników promocji w siedzibie biura oraz na stronach www.primoris.pl i www.primoris-travel.pl.
  • W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Primoris Sp. z o.o., przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017r.

 

Aktualnie żaden z naszych konsultantów nie jest dostępny. Zostaw wiadomość wraz z danymi kontaktowymi - skontatkujemy się z Tobą, najszybciej, jak to możliwe.