Regulamin promocji Super Cena Lato

Regulamin szczegółowy promocji Super Cena Lato 2020

§ 1
ORGANIZATOR PROMOCJI

Organizatorem promocji Super Cena Lato 2020 jest PRIMORIS Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie, ul. Zamkowa 2, 35-032 Rzeszów zwany dalej Organizatorem.

§ 2
ZASADY PROMOCJI SUPER CENA

 • W ramach promocji Organizator udziela rabatu w kwocie 100 zł lub 200 zł / osobę dorosłą.
 • Promocją objęte są wybrane imprezy w wybranych terminach. Liczba miejsc w promocji jest ograniczona dla poszczególnych wyjazdów i terminów.
 • Promocja Super Cena trwa od 01.06.2020 do wyczerpania puli miejsc.
 • O przydzieleniu rabatu decyduje kolejność potwierdzenia rezerwacji.
 • Warunkiem otrzymania rabatu przez Klienta jest podpisanie umowy i wpłata zaliczki zgodnie z umową.
 • Promocja Super Cena w kwocie 200 zł / osobę dorosłą nie łączy się z żadnymi innymi promocjami, rabatami i zniżkami oferowanymi przez Organizatora.
 • Promocję Super Cena w kwocie 100 zł można łączyć z promocją Zabierz Znajomych Lato 2020.
 • Promocją objęte są rezerwacje dokonane wyłącznie w biurze Organizatora Primoris Sp. z o.o., przez strony internetowe www.primoris.pl oraz www.primoris-travel.pl, telefonicznie oraz za pośrednictwem agenta, posiadającego aktualną umowę sprzedaży agencyjnej z Organizatorem.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian ilości kontyngentu objętego promocją oraz terminu jej obowiązywania.

§ 3
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Treść niniejszego regulaminu dostępna jest dla wszystkich uczestników promocji w siedzibie biura oraz na stronach www.primoris.pl i www.primoris-travel.pl.
 • W zakresie nieuregulowanym niniejszym regulaminem stosuje się ogólne warunki uczestnictwa w imprezach organizowanych przez Primoris Sp. z o.o., przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych z dnia 24.11.2017r.

 

Aktualnie żaden z naszych konsultantów nie jest dostępny. Zostaw wiadomość wraz z danymi kontaktowymi - skontatkujemy się z Tobą, najszybciej, jak to możliwe.