Primoris Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie:
Primoris Travel Primoris Travel
ORGANIZATOR
TURYSTYKI
PRZYJAZDOWEJ
IMPREZY TURYSTYCZNE
WYJAZDY NA NARTY
AUSTRIA, WŁOCHY
www.primoris-travel.eu www.primoris-travel.pl


Innowacyjny system automatycznej kompleksowej obsługi klienta w turystyce
Projekt w ramach Osi Priorytetowej 1 "Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka"
RPO WP na lata 2007 –- 2013
Primoris Sp. z o.o. Ul. Zamkowa 2/5, 35-032 Rzeszów, POLSKA
NIP: 813 348 27 46, REGON: 180180755
Tel./Fax: +48 17 862 60 58, e-mail: primoris@primoris.pl, www.primoris.pl