iconSzukaj ofert
iconiconSzukaj

Polityka prywatności

Polityka Prywatności Primoris Sp. z o.o. z siedzibą w Rzeszowie obowiązująca od dnia 25.05.2018r.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 oraz art. 14 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanego dalej: „RODO”) Primoris Sp. z o.o. informuje, że:

 • Administratorem danych osobowych jest Primoris Sp. z o.o., z siedzibą w Rzeszowie (35-032), przy ulicy Zamkowej 2, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000267719, NIP 8133482746, REGON: 180180755 (zwana dalej: „Primoris” lub „Administratorem”).
 • W każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych można się skontaktować z Administratorem elektronicznie wysyłając wiadomość na adres e-mail: rodo@primoris.pl lub pisemnie na adres: Primoris Sp. z o.o., ul. Zamkowa 2, 35-032 Rzeszów.
 • Administrator przetwarza dane osobowe następujących kategorii: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, w szczególności: imię, nazwisko, adres, data urodzenia, płeć, pesel, numer telefonu, adres e-mail, a także dane z dokumentu tożsamości wymagane przez linie lotnicze przy odprawie w przypadku transportem samolotem oraz dane niezbędne do potwierdzenia daty urodzenia wymagane przez kontrahentów przy udzieleniu zniżek z tytułu wieku.
 • Dane osobowe przetwarzane są w następujących celach:
  • Obsługi zapytań i rezerwacji oraz zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO.
  • Wypełnienia ciążących na Primoris obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym m. in. rozliczenia finansowe i sprawozdawczość rachunkowa, obsługa reklamacji, obowiązki wynikające z ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych. Podstawą prawną jest art. 6 ust.1 lit. c RODO.
  • Realizacji prawnie uzasadnionych interesów Primoris, a w szczególności: w celach marketingu i promocji produktów i usług - dostarczanie komunikacji marketingowej, w tym w formie newsletterów, tj. wiadomości e-mail oraz drogą SMS/MMS, zawierających informacje o aktualnych ofertach, promocjach czy konkursach, w celach analitycznych i statystycznych - wykorzystywanie analiz finansowych, sprzedażowych, rezerwacyjnych na potrzeby wewnętrznego raportowania i wyznaczania optymalnych kierunków rozwoju, w celach archiwalnych, dowodowych i sprawozdawczych oraz w celach dochodzenia ewentualnych roszczeń. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • W pozostałych przypadkach dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści. Podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO.
 • Dane osobowe przetwarzane są przez okres niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:
  • W zakresie realizacji zawartej umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów Primoris, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.
  • W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Primoris przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa, w tym przepisy podatkowe.
  • W przypadku, gdy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Primoris, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
  • W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych jest zgoda, dane będą przetwarzane do czasu jej wycofania. Zgoda może być wycofana w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
 • Odbiorcami danych osobowych będą: linie lotnicze, autokarowe, inni przewoźnicy, dostawcy usług hotelowych, dostawcy usług dodatkowych (np.: parkingi, usługi lotniskowe), konsorcja skipassowe, rezydenci, piloci, towarzystwa ubezpieczeniowe, banki, agenci współpracujący z Administratorem na podstawie umów agencyjnych, kontrahenci zagraniczni – w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług turystycznych, podmioty wspierające procesy księgowe i prawne oraz podmioty świadczące usługi IT a także organy państwowe, w tym organy podatkowe.
 • W związku z przetwarzaniem danych przez Primoris, osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, przeniesienia jak również cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje ponadto prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uznają, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.
 • Administrator przetwarzając dane osobowe stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, zapewniające odpowiednie bezpieczeństwo danych, uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu, w szczególności stosuje szyfrowanie połączeń za pomocą certyfikatów SSL.
 • Udostępnienie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale niezbędny do świadczenia usług przez Primoris. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości obsługi zapytań i rezerwacji oraz zawarcia umowy.
 • Źródłem pochodzenia danych osobowych są osoby składające zapytanie lub dokonujące rezerwacji, które udostępniają Administratorowi dane osobowe swoje oraz pozostałych osób, w imieniu których składają zapytanie lub dokonują rezerwacji. Osoby składające zapytanie lub dokonujące rezerwacji mogą przekazywać dane osobowe pozostałych osób wyłącznie za ich zgodą i wiedzą.
 • Strony internetowe Primoris www.primoris.pl oraz www.primoris-travel.pl (dalej: Serwisy), jak większość witryn internetowych, korzystają z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, zapisywane w pamięci urządzeń końcowych i umożliwiają m.in. korzystanie ze wszystkich funkcji Serwisów. Podmiotem zamieszczającym pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator. Pliki cookies wykorzystywane są do zapisywania i utrzymywania sesji użytkownika, a także w celach statystycznych i marketingowych, dopasowania zawartości do indywidualnych preferencji i na ich podstawie przedstawiania dopasowanych do potrzeb ofert. Standardowo przeglądarki stron internetowych domyślnie dopuszczają umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą być zmienione w taki sposób, aby blokować obsługę plików cookies, a pliki cookies mogą zostać usunięte. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach i pomocy przeglądarki stron internetowych. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne w Serwisach. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Serwisów.
 • Administrator korzysta z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania wykonywanego w oparciu o posiadane dane, w szczególności dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane za pomocą plików cookies m.in. dotychczasowe działania podejmowane w Serwisach. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz przedstawianie dopasowanych do potrzeb ofert. Profilowanie nie skutkuje podejmowaniem decyzji wywołujących skutki prawne lub wpływających w podobnie istotny sposób.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu mechanizmu cookie w Twojej przeglądarce.

Akceptuję